Dự án bất động sản

 

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/11/2018

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 21/11/2018

Xem thêm:

Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Chung cư Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Chênh lệch Giá bán Tổng giá
HH03B 6 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 25 11,64 930,95
HH03B 8 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 65 12,14 970,95
HH03B 9 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 40 11,83 945,95
HH03B 10 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 35 11,77 940,95
HH03B 11 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 40 11,83 945,95
HH03B 16 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 50 11,96 955,95
HH03B 17 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 60 12,08 965,95
HH03B 18 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 4 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 25 11,64 930,95
HH03B 5 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 25 11,64 930,95
HH03B 6 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 25 11,64 930,95
HH03B 8 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 9 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 35 11,77 940,95
HH03B 10 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 35 11,77 940,95
HH03B 14 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 35 11,77 940,95
HH03B 15 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 30 11,71 935,95
HH03B 17 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 18 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 30 11,71 935,95
HH03B 5 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 55 13,05 1.043,31
HH03B 6 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 55 13,05 1.043,31
HH03B 7 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 45 12,92 1.033,31
HH03B 8 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 11 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 75 13,30 1.063,31
HH03B 12 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 15 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 70 13,24 1.058,31
HH03B 16 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 70 13,24 1.058,31
HH03B 17 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 95 13,55 1.083,31
HH03B 18 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 5 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 60 13,11 1.048,31
HH03B 7 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 40 12,86 1.028,31
HH03B 8 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 95 13,55 1.083,31
HH03B 9 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 70 13,24 1.058,31
HH03B 11 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 80 13,36 1.068,31
HH03B 17 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 18 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03B 8 26 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 15 10,69 836,94
HH03B 10 26 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 15 10,69 836,94
HH03B 16 26 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 20 10,76 841,94
HH03B 9 28 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 15 10,69 836,94
HH03B 10 28 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 20 10,76 841,94
HH03B 11 28 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 25 10,82 846,94
HH03B 12A 28 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 20 10,76 841,94
                     
HH03B 19 2 74,95 Tây ô góc Đông 11,33 80% 80 12,40 929,18
HH03B 18 4 74,95 Tây ô góc Đông 11 80% 30 11,40 854,45
HH03B 19 14 74,95 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03B 6 4 71,96 Tây Đông 11 80% 35 11,49 826,56
HH03B 11 4 71,96 Tây Đông 11 80% 35 11,49 826,56
HH03B 12A 4 71,96 Tây Đông 11 80% 30 11,42 821,56
HH03B 3 18 71,96 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 5 18 71,96 Đông Tây 12 80% 50 12,69 913,52
HH03B 6 18 71,96 Đông Tây 12 80% 35 12,49 898,52
HH03B 7 18 71,96 Đông Tây 12 80% 45 12,63 908,52
HH03B 9 18 71,96 Đông Tây 12 80% 50 12,69 913,52
HH03B 11 18 71,96 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 12 18 71,96 Đông Tây 12 80% 35 12,49 898,52
HH03B 15 18 71,96 Đông Tây 12 80% 50 12,69 913,52
HH03B 16 18 71,96 Đông Tây 12 80% 55 12,76 918,52
HH03B 17 18 71,96 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 18 18 71,96 Đông Tây 12 80% 45 12,63 908,52
                     
HH03B 6 8 71,63 Bắc Nam 10,5 80% 15 10,71 767,12
HH03B 7 8 71,63 Bắc Nam 10,5 80% 20 10,78 772,12
HH03B 8 8 71,63 Bắc Nam 10,5 80% 30 10,92 782,12
HH03B 9 8 71,63 Bắc Nam 10,5 80% 30 10,92 782,12
HH03B 10 8 71,63 Bắc Nam 10,5 80% 30 10,92 782,12
HH03B 15 8 71,63 Bắc Nam