Dự án bất động sản

 

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/09/2018

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 08/09/2018

Xem thêm:

Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Chung cư Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng giá
HH03B 4 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 35 12,8 1.023,31
HH03B 6 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 35 12,8 1.023,31
HH03B 8 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 65 13,17 1.053,31
HH03B 9 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 45 12,92 1.033,31
HH03B 10 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 45 12,92 1.033,31
HH03B 11 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 40 12,86 1.028,31
HH03B 16 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 50 12,99 1.038,31
HH03B 17 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 60 13,11 1.048,31
HH03B 18 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 19 2 74,95 Tây ô góc Đông 12,36 80% 80 13,43 1.006,38
                     
HH03B 8 4 71,96 Tây Đông 12 80% 35 12,49 898,52
HH03B 11 4 71,96 Tây Đông 12 80% 35 12,49 898,52
HH03B 12A 4 71,96 Tây Đông 12 80% 30 12,42 893,52
HH03B 14 4 71,96 Tây Đông 12 80% 30 12,42 893,52
HH03B 15 4 71,96 Tây Đông 12 80% 30 12,42 893,52
HH03B 18 4 74,95 Tây ô góc Đông 12,36 80% 30 12,76 956,38
                     
HH03B 4 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 25 12,67 1.013,31
HH03B 5 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 35 12,8 1.023,31
HH03B 6 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 35 12,8 1.023,31
HH03B 7 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 40 12,86 1.028,31
HH03B 8 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 60 13,11 1.048,31
HH03B 9 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 45 12,92 1.033,31
HH03B 10 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 55 13,05 1.043,31
HH03B 12A 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 50 12,99 1.038,31
HH03B 15 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 40 12,86 1.028,31
HH03B 17 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 50 12,99 1.038,31
HH03B 18 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 40 12,86 1.028,31
HH03B 19 6 58 Bắc Nam 12 80% 50 12,86 746
                     
HH03B 5 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 15 12,21 874,56
HH03B 6 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 15 12,21 874,56
HH03B 8 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03B 10 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03B 11 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03B 14 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03B 16 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03B 17 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 15 12,21 874,56
                     
HH03B 6 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 15 12,22 835,2
HH03B 8 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 30 12,44 850,2
HH03B 10 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 30 12,44 850,2
HH03B 12A 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 20 12,29 840,2
HH03B 16 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 20 12,29 840,2
HH03B 17 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 20 12,29 840,2
                     
HH03B 2 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 15 12,22 835,2
HH03B 5 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 15 12,22 835,2
HH03B 7 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 15 12,22 835,2
HH03B 10 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 30 12,44 850,2
HH03B 16 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03B 17 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 40 12,59 860,2
HH03B 19 12 58 Bắc Nam 12 80% 50 12,86 746
                     
HH03B 5 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 15 12,21 874,56
HH03B 6 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 15 12,21 874,56
HH03B 8 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03B 10 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03B 11 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03B 12 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 15 12,21 874,56
HH03B 12A 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03B 16 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03B 17 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 15 12,21 874,56
HH03B 19 14 74,95 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03B 3 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 5 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 55 13,05 1.043,31
HH03B 6 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 45 12,92 1.033,31
HH03B 7 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 45 12,92 1.033,31
HH03B 8 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 9 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 75 13,3 1.063,31
HH03B 11 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 75 13,3 1.063,31
HH03B 12A 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 15 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 70 13,24 1.058,31
HH03B 16 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 70 13,24 1.058,31
HH03B 17 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 95 13,55 1.083,31
HH03B 18 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03B 3 18 71,96 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 5 18 71,96 Đông Tây 12 80% 50 12,69 913,52
HH03B 6 18 71,96 Đông Tây 12 80% 45 12,63 908,52
HH03B 7 18 71,96 Đông Tây 12 80% 50 12,69 913,52
HH03B 9 18 71,96 Đông Tây 12 80% 60 12,83 923,52
HH03B 11 18 71,96 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 12 18 71,96 Đông Tây 12 80% 60 12,83 923,52
HH03B 12A 18 71,96 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 15 18 71,96 Đông Tây 12 80% 50 12,69 913,52
HH03B 16 18 71,96 Đông Tây 12 80% 55 12,76 918,52
HH03B 17 18 71,96 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 18 18 71,96 Đông Tây 12 80% 45 12,63 908,52
HH03B 19 18 58 Nam Bắc 12 80% 50 12,86 746
                     
HH03B 5 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 60 13,11 1.048,31
HH03B 6 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 55 13,05 1.043,31
HH03B 7 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 40 12,86 1.028,31
HH03B 8 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 95 13,55 1.083,31
HH03B 9 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 75 13,3 1.063,31
HH03B 11 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 80 13,36 1.068,31
HH03B 12A 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 60 13,11 1.048,31
HH03B 17 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 18 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 19 20 68,35 Nam Bắc 12 80% 30 12,44 850,2