Dự án bất động sản

 

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/01/2019

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 19/01/2019

Xem thêm:

Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Chung cư Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng giá
HH03B 6 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 20 11,58 925,95
HH03B 7 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 10 11,46 915,95
HH03B 8 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 30 11,71 935,95
HH03B 9 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 15 11,52 920,95
HH03B 10 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 20 11,58 925,95
HH03B 11 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 20 11,58 925,95
HH03B 12 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 10 11,46 915,95
HH03B 15 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 10 11,46 915,95
HH03B 17 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 30 11,71 935,95
HH03B 18 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 4 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 25 11,64 930,95
HH03B 5 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 20 11,58 925,95
HH03B 6 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 20 11,58 925,95
HH03B 7 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 10 11,46 915,95
HH03B 9 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 15 11,52 920,95
HH03B 10 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 30 11,71 935,95
HH03B 14 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 35 11,77 940,95
HH03B 15 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 10 11,46 915,95
HH03B 17 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 25 11,64 930,95
HH03B 18 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 20 11,58 925,95
HH03B 5 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 40 12,86 1.028,31
HH03B 7 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 40 12,86 1.028,31
HH03B 8 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 11 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 12 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 15 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 18 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 5 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 60 13,11 1.048,31
HH03B 7 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 40 12,86 1.028,31
HH03B 9 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 50 12,99 1.038,31
HH03B 10 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 50 12,99 1.038,31
HH03B 11 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 50 12,99 1.038,31
HH03B 18 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03B 8 26 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 15 10,69 836,94
HH03B 10 26 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 15 10,69 836,94
HH03B 16 26 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,76 841,94
HH03B 9 28 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 15 10,69 836,94
HH03B 10 28 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,76 841,94
HH03B 11 28 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 25 10,82 846,94
HH03B 12A 28 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,76 841,94
                     
HH03B 19 2 74,95 Tây ô góc Đông 11,33 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 18 4 74,95 Tây ô góc Đông 11 100% 20 11,27 844,45
                     
HH03B 6 4 71,96 Tây Đông 11 100% 35 11,49 826,56
HH03B 11 4 71,96 Tây Đông 11 100% 35 11,49 826,56
HH03B 12A 4 71,96 Tây Đông 11 100% 30 11,42 821,56
HH03B 3 18 71,96 Đông Tây 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 5 18 71,96 Đông Tây 12 100% 50 12,69 913,52
HH03B 6 18 71,96 Đông Tây 12 100% 30 12,42 893,52
HH03B 7 18 71,96 Đông Tây 12 100% 30 12,42 893,52
HH03B 15 18 71,96 Đông Tây 12 100% 50 12,69 913,52
HH03B 16 18 71,96 Đông Tây 12 100% 30 12,42 893,52
HH03B 17 18 71,96 Đông Tây 12 100% 30 12,42 893,52
HH03B 18 18 71,96 Đông Tây 12 100% 25 12,35 888,52
HH03B 7 18 71,96 Đông Tây 12 100% 3 triệu/tháng    
                     
HH03B 4 8 71,63 Bắc Nam 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 6 8 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 15 10,71 767,12
HH03B 8 8 71,63 Bắc Nam 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 12 8 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 30 10,92 782,12
HH03B 15 8 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 15 10,71 767,12
HH03B 5 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 15 10,71 767,12
HH03B 6 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 25 10,85 777,12
HH03B 10 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 11 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 12A 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 20 10,78 772,12
HH03B 16 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 25 10,85 777,12
HH03B 11 22 71,63 Nam Bắc 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03B 12A 22 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 15 10,71 767,12
HH03B 17 22 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 25 10,85 777,12
HH03B 7 32